Altaylı: “En zeki yaratık beyni bile olmayan canlı bile sayılmayan bir virüse teslim oldu”

Fatih Altaylı koronavirüsü ile ilgili soruları verdiği röportajda şöyle yanıtladı:

Virüsle korkularımız her konunun önüne geçti. Bundan böyle başka konuları düşünecek zaman bulamayacak mıyız?

– Böyle olması bence normal. İnsan davranışları üzerine uzman değilim ama  güvenlikle ilgili kaygılar her zaman insanların en önemli tedirginlik nedeni ve buna bağlı olarak da önceliği olmuştur. Çok uzun zamandır görülmeyen bir salgının tam da insanlığın kendini en güvenli, en dünyaya hakim olduğuna inandığı dönemde gelmesi gündemi işgal eder. Hatırlayacaksınız, AIDs salgını da ilk başladığında benzer bir tedirginlik yaratmıştı. Gerçi gay ve uyuşturucu kullananların hastalığı olarak lanse edildiği için  ilk başlarda heteroseksüelleri çok ürkütmedi ama sonra bir dönem bayağı korku yarattı. Şimdi ise yılda 1 milyona yakın kişi AIDS’den hayatını kaybediyor  kimsenin haberi olmuyor. Mesela corona salgını başladığı günden bu yana yani yaklaşık 3 ayda 200 bin kişi AIDS’den öldü haberi var mı kimsenin. Burada korkucu olan yayılma kolaylığı ve hızı.  Bunun yanı sıra virüsler her zaman insan ırkının Dünya’daki varlığı ile ilgili geleceğe yönelik kaygılar yaratır. Düşünün ki,  tarih boyunca defalarca tekrarlayan veba salgını, Ortaçağ’daki Kara Ölüm salgını sırasında bilinen Dünya’nın o günkü nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu öldürdü. İnsanlığın temel korkusu, virüsün insanı dünyadan silip silmeyeceği üzerinedir aslında.

Bu korkunç salgının  politik düzene  de bir etkisi olacak mı?

Bu türden  olayların, büyük salgınların, büyük kırımların  elbette ki, kalıcı ve uzun vadeli etkileri olmuştur. Veba salgınlarının Avrupa’da büyük bir değişime yol açtığı aşikardır mesela.

Bilime verilen önemin artmasının veba karşısında kilisenin tüm iddiasına rağmen çaresizliğinin etkisi yok mudur zannediyor insanlar! Keza üniversitelerin kurulup yayılmasının aynı dönemlere denk gelmesi  bir rastlantı mıdır? Tüm bunların derebeylik sistemini  zorlaması, en ilericilerin ve bilim insanlarının kiliseye  karşı gelen kilise mensupları arasından çıkması, Martin Luther’in kiliseye açtığı savaşta büyük kitleleri arkasına alması hep bir salğının etkileridir. Bu salgının da etkisi ve etkili olduğu süreye orantılı etkileri hem sosyal, hem siyasal hem de ekonomik düzende mutlaka olacaktır. Ama bazı palavracıların büyük bir hayalperestlikle  ya da şuursuzlukla öne sürdüğü gibi corona salgını bittiği gün karşımızda yepyeni bir dünya bulmayacağız. Bu sadece bir başlangıç olabilir olursa. Politik etkilerini kimi yerlerde çok daha hızlı görebiliriz o ayrı. Mesela Avrupa Birliği’nin   bağlarını zayıflattığı kesin. İtalya şu anda AB ile bütün duygusal bağlarını kopardı. Almanya ve Fransa’nın kendisini yalnız bıraktığını düşünüyor ve bu duyguyu gören Rusya ve Çin hemen İtalya’ya yardıma koştular. Keza ABD’de mesela bilime saygısı olmayan oportünist ve cahil bir lider bu salgın yüzünden hızla güç kaybediyor.

– Ekonomi bozulunca demokratik rejimler etkin önlemler alıp kalacaklar da baskıcılar alamayıp göçecekler mi?

– Bunu söylemek kabul etmelisiniz ki, şu an için güç. Tam aksi etkiler de olabilir. Akılcı totaliterliğin yükselişi de olabilir. Bakın mesela Çin epeydir kötü bir örnek olarak karşımızda duruyordu. Şu anlam kötü örnek diyorum “Gelişme ve büyük için ve ilerleme için demokrasi gerekmiyormuş. Bakın Çin en hızlı büyüyen ülke” gibi bir söylem vardı bir süredir. Şimdi Çin’in virüsle baş edebilme hızı da gündeme gelecek ve “Acaba totaliter rejimler sorunları daha çabuk ve daha hızlı mı çözüyor” diyecek bazıları. İşine gelmeyenler Çin’in bunu totaliterlikle değil, bilim adamlarına kulak vererek ve bilimde geldikleri seviye ile çözmeye çalıştığını  düşünmeyecek. Bakın mesela totatliter Çin, salgın süresince bilim adamlarını sürece dahil etti. Tüm verileri açıklıkla paylaştı ve 5 ay gibi kısa sayılabilecek bir sürede geniş bir covid 19 makaleleri külliyatı oluşturdu. Bugün Dünya’da bu konudaki en iyi yayınlar hala Çinlilerin yazdıkları. Çünkü verileri açıkladılar. Burada en kötü sicile sahip ülke muhtemelen bizim ülkemiz. Hala bilim insanlarımız bu hastalığı yakalananlarla ilgili istatistiki bilgilere bile sahip değiller. Bu yüzden de sağlıklı bir aratırma, inceleme yapamıyoruz.

– Corona sonrası dünya siyasetinde küresel çapta bir takım değişiklikler ve öncelik kaymalar yaşanacak mı?

– Çok hızlı bir değişim olmaz. Yani kötlü değişimler hızlı olmaz ama AB içinde bir hesaplaşma mümkündür. Salınla mücadelede başarısız olan ülkelerde liderlerin ve hükümetlerin sorgalanması elbette mümkündür. Ancak dini önceliklerin hakim olduğu ülkelerde bu etkisiz olabilir. En azından etkileri yavaş görülür.

– Corona ilk pandemi olmadığı gibi, son da olmayacak. Corona’yla mücadelede başarı gösteren devletler ‘ideal yapılanmalara’ dönüşebilir mi?

– Evet ama Dünya uzun süredir böyle bir pandemi yaşamadı. Yani corona virüsünün başka tipleri olan ve çok daha öldürücü olan SARS ve MERS  bu kadar hızlı yayılamadı. Pandemikten çok epidemik olarak kaldılar. Buna en yakını avian flu dedikleri kuş giribi idi ve onda da mortalite bu kadar yüksek olmadı. Devletler ideal yapılanmalara döneemez çünkü ideal yapılanmanın ne olduğu ile ilgili kesin bir şey yok. İdeala en yakını demokrasi gibi görünüyor ama  onun da eğitim ve kültür seviyesi homojen olmayan toplumlarda çoğulculuktan çoğunlukçuluğa dönüşürek bir tür dikta haline geldiği sıklıkla görüyoruz.  Mesela Çin başarılı oldu die ideal yapılanma Çin mi? Ya da Almanya’da mortalite düşük ve mücadele iyi gidiyor diye Almanya mı iyi model! Bana gör Almanya her zaman iyi model o ayrı da mesela şöyle diyebilir miyiz, “Çin’de de eyalet sistemi var, Almanya’da da demek ki böyle krizlerde eyalet sistemi iyidir?” dabii ki diyemeyiz. Eyalet sistemenin ağababası Amerika şimdilik en başarısız olacak ülke gibi görünüyor. Galiba  bu salgının en önemli sonucu şu olacak, bilime değer vermeyi öğreneceğiz. Herkes görecek kiş siyasi amasetle kimse iyileşmeyecek, papazlar, hahamlar ya da imamlar ve hatta bizatihi Buda kendi gelse  okuyup üfleyerek salgını alt edemeyecekler ya da bir hastayı ölümden döndüremeyecekler! Zaten bakın bizim televizyonlarda bile ben yıllarca bilim programı yaptım ve bu yüzden suçlandım. Siyasetten kaçıyor dediler. Şimdi herkes seve seve bilim programı yapmaya başladı.

– Bu süreçte birbirine somut destek çıkan devletler arasında yeni yakınlaşmalar ve potansiyel ittifaklar (Corona Kardeşliği) görülebilir mi?

– Az önce söyledim galiba bunu. İtalya ile Almanya ve Fransa arasındaki AB kardeşliği zayıfladığı anda Çin ve Rusya’nın deveye girmesi bunu gösteriyor zaten. Tabii sadece sağlık sıhhat üzerinden kardeşlik gelişmez. Başka şeyler de lazım. Ama tartışılan pek çok birlikteliğin  onlanma veya güçlenme döneminin başladığını söylemek mümkün.

– Kapitalist merkezlerin açlık, yoksulluk ve iklim felaketlerinde akıllarına gelmeyen sorgulamalar ve arayışları Corona sayesinde gündeme gelecek mi?

– Galiba geldi bile. Ama tabii başka şeyleri de tartışacağız. Belki sizin  gazetenin hoşuna gitmeyecek ama şimdi herkes hacı bekler gibi Corona aşısı  bekliyor. Eee, hani aşı kötüydü. Hani aşı gereksizdi. Demek ki öyle değilmiş. Aşı karşıtlarının  Allah gösteremisin birinin sevdiği biri coronadan yoğun bakımlık olsun bakalım aşı yaptırır mı yaptırmaz mı? Keza yine o sevmediğimiz ve sevmemekte halklı olduğumuç ilaç kartellerinden ilaç icat etmesini bekliyoruz şimdi. Beki bu fırsatla ilaç kartelleri ile hükümetler arasındaki kirli ilişkeliri sorgularız. Bakın bir örnek vereyim. Yine AIDS’ten. AIDS Afrika’ya kırıp geçiriyor. Yıllar önce AIDS’e karşı bir takım antiviral  ilaçların kokteyllerinin etkili olduğu görülmeye başlandı. Ancak bunlar oldukça pahalı ilaçlardı. Güney afrika bu ilaçların jeneriklerini üretmeye başladı. Üstelik de patent süreleri dolmadan, İlaç devleri lisans hakkı nedeniyle üstlerine geldi. Güney Afrika dedi ki, “Defolun. Benim insanlarım ölüyor, Afrika kırılıyor. Sizin pahalı ilaçlarınızı kullanacak halimiz yok. “ İlaç firmaları da geri adım attılar. Bu virüs krizi bize o mehur Kızılderili sözünü hatırlatıyor. Beyaz adamla ilgili söyledikleri. Ama ne kadar süre hatırlarız o da ayrı. İnsanoğlu söz konusu olunca iyimser olamıyorum. Çünkü meseleye Dünya açısından bakarsanız Dünya’ya en zararlı olan virüs  aslında insan. Hatta virüsten daha tehlikeliyiz. Çünkü virüsler canlı değil. Başka bir hücreye girmeden üreyemedikleri için zarar verme kapasiteleri sınırlı. Bizimki ise sınırsız.

– Bu panik ve eve kapanma halleri ile nasıl baş edeceğiz? 

– Bütün günü kahvede sigara dumanı içinde,  ter kokulu bıyıklı adamlarla geçirirken hiç de rahatsız olmayan amcamız evde oturmaktan rahatsız oluyor ve bunalıyorsa sorun virüste değil bence! Bir tweet grödüm çok güldüm. “Evde hanımla başbaşayız 1 haftadır. Fena birine benzemiyor” Durum bu galiba. Biraz oturalım evde. Kendimize bakalım, ailemizi bakalım biraz. İşten başımı alamıyorum sevdiklerime zaman ayıramıyorum diye mızıldananların şimdi vakit bulunca sevdiklerini söylediği insanlardan kaçmaya çalışması garibime gidiyor. Ben evde kitap okuyorum, yemek yapıyorum, zaten evcimen biriydim bir sıkıntım yok. Belki eşim benden sıkılmıştır. Ona sormak lazım!

– Salgın 6 ay veya bir yıl devam eder veya mutasyon, C-19’u C-20 olarak piyasaya sürerse  panik ve depresif haller  giderek toplumsal histeriye dönüşebilir mi?

Mutasyon  kaçınılmaz. Covid 19 zaten corona virüslerin son mutasyonlarından biri. Başka da olacaktır. SARS  yani Severe Acute Respiratory Syndrome ve MERS yani Middle East Respiratory Syndrome da  coronanın başka mutasyonlarıydı. Mutasyon dediğin evrimdir. Her şey evrilir. Virüsler çok daha hızlı evrilir. Mekanizması çok basittir aslında. İlaç yaparsınız 1 trilyon virüs ölür, hatalı üretim olan diğerlerine benzemeyen 1000 tanesi ilaçtan ya da ortamdaki şartlardan etkilenmez ve ölmez. Onlar çoğalmaya devam eder. Olur sana mutasyon. Yni diyeceğim kutasyon kaçınılmazdır. Uzun sürerse toplumsal histeri olabilir. İnsan da evrilir buna bağlı olarak. Olağanüstü şartlar evrimi hızlandırabilir. Doğa işini bilir. İnsanın devam etmesini doğa istiyorsa gerekli buluyorsa  devam eder.  Ama belki bu sayede aklıızı başımıza alırız ve  çok da güçlü olmadığımızı anlarız.  Çok övündüğümüz  ve bizi evrenin sırlarını çözdüreceğene inandığımız aklımızın bazen  beyni bile olmayan bir cansız tehlike karşısında ne kadar çaresiz olduğunu görmek iyi gelebilir bazılarına.

– Corona, bilinen liberalizmin tabutuna son çivileri mi çakıyor? Liberalizm denizi bitti mi?

Liberalizmden ne anladığınıza bağlı bence. Siz siyasal ekonomik bir sistem anlıyorsunuz. Ben ise bambaşka bir şey anlıyorum. Yani siz Atilla Yayla falan gibilerin anladığı türden bir liberalizmden söz ediyorsanız çoktan bitti de kimse farkında değil. Aslında öyle bir liberalizm yoktu da bazı salaklar var zannediyordu. Ama bana göre gerçek bir liberalizmi başlatabilir bu içinden geçtiğimiz süreçler. Gerçek liberalizmden  kastım şu. “Liberere” yani “Özgürleştirmek, azat etmek”. Latin kökenine inersek köleyi özgürleştirmekten söz ediyorum yani. Yani  sahip olduklarına  sahip olabilmeye köle olmaktan kurtulmaktan. Yeni gelen bir kuşak var. Bu kuşak bizim gibi değil. Gerçek liberal onlar olacak muhtemelen. Sahip olmaya inanmayacaklar. Paylaşacaklar. Evi, okulu, imkanları. Teknoloji ve kaynak azalması zaten buna itecekti. Şimdi bu hızlanabilir. Şimdi özel uçağın da olsa mesela coronadan kaçamıyorsun. Banka hesabın virüsü öldürmüyor. Sen kaçsan bile işlerin duruyor. Paran eriyor. Bu insanları paradan güçtün ve mala bağımlı bir hayattan azad edebilir. Gerçek liberal dönem böyle başlayabilir. Kapitalizmin ahmaklara göre biçimlendirilmiş şekline liberal demeyin o yüzden. Liberal insan özgür insan olabilir. Sistemi yıkan insan olabilir. Spartaküs liberaldir. Locke değil.

– C-19, yalnız liberalizm ile birlikte “Ulus Devlet”i de bitirdi mi?

– Verisiz konuşmak çok doğru değil. Bitirdi mi, yoksa güçlendirdi mi? Şu an için hangisi daha doğru bir şey söylemek mümkün değil ama bana sorarsanız milliyetçiliği  biraz güçlendirmiş gibi görünüyor an itibarıyla. Uluslar içe kapanıyorlar. Mesela solunum cihazı. Almanya ülke dışına satışı durduruyor, mesela yoğun bakım ECMO cihazı kitleri. Satışlar duruyor. Herkes kendi içine kapanıp kendini düşünmeye başlıyor. Bu tutum kalıcı mı değil mi göreceğiz. Aslında böyle bir pandeminin John Lennon’ı haklı çıkardığını görmek lazım ama şimdilik bunu herkes tam olarak görebilmiş değil. Herkes daha öyle bir dünyayı “Hayal” edemiyor.

– Salgın küreselse, çözüm de küresel olmak zorunda mı?

– Tam de gelmek istediğim nokta bu işte. Küreselleşmeden hep mal ve hizmetlerin küreselleşmesini anladık. Oysa insanlığın sorunlarının küreselleşmesinin çok daha önemli bir mesele olduğunu görmek için nano boyutlarda bir şey, bir virüs gerekti. Her şeye muktedir Amerikan Ordusu hadi korusun sınırlarını, hadi NATO ülkeleri Doğu’dan gelen bu tehlikeye karşı birleşsin. En önemli meselemizin askeri değil insani olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bilimin sesini daha iyi duaacağız herhalde artık. Yıllardır dikkat çektikleri tehlikeler var bilim insanlarının. Çevre, küresel ısınma, pandemiye neden olabilecek virüsler. Trump benzeri bayağı politik figürler bunları ciddiye almadılar ve alanlarla alay ettiler hep. Şimdi Hanyayı konyayı gördüler. Asıl küreselleşme sorunu bu. Burada küreselleşme lazım. Bazı meseleler var ki, sınırı kapayamazsın. Trump efendi Meksika sınırına duvar örerek ülkesini koruyacağını düşündü. Çin’le vergileri arttırarak ülkesini koruyabileceğini düşündü. Ne oldu? Şu anda hasta sayısında Dünya lideri.

– Ulusötesi tekeller de kasalarını açacak mı?

– Bakın burada ulusötesi tekellerden kasıt tam ne  bilmiyorum ama Batı dünyasında filantropi geleneği güçlü. Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın yaptığı bağışlar neredeyse 100 milyan doları buldu. Bir o kadar yakın Warren Buffet’ın bağışları var. Siz sevmezsiniz ama Rockefeller vakfı neredeyse bir asırdır yoğun bağışlarda bulunuyor, bilime eğitime. Keza Avrupa’da  müthiş bir vakıf yolu ile bilimi, toplumu destekleme geleneği var. Bu bide yoktur pek. Varmış gibi göstermeyi severiz ama yalandır. Bizde vakıfların ne maksatla kurulduğunu anlattırmayın bana. Bakın mesele ulusal ve ulusötesi tekeller değil.  Sorunlu olan siyasetin bu tekellerle işbirliği.

– Türkiye, Corona mücadelesinde geç mi kaldı?

– Türk gibi başladı ama Türk gibi devam etti. Meşhur laftır bilirsiniz. Türk gibi başlamak Alman gibi bitirmek lazım denir. Türkler iyi başlarlar her işe ama aynı disiplinle sürdürüp tamamlayamazlar. Biz de corona mücadelesine iyi başlar gibi yaptık. Ama sonrasında siyaset galebe çaldı. Bilime değer verilmedi, bilim kurulları dinlenmedi, gereken adımlar geciktirildi. Tabii bu sadece bizde olmadı. İtalya’da da oldu, ABD’de de oldu.

– Türkiye, bu mücadelede başarılı mı?

– Daha net söyle diyorsunuz anladım. Tamam daha net söyleyeyim. Yeterince başarılı değiliz son iki hafta itibarıyla. Bir de şöyle bir sorun var. Hükemet kararları bazında bazı konularda doğru adım atılmış gibi görünüyor ama uygulamada  o karar uygulanmıyor. Krediler temdit edilecek deniyor. Mesela. Laf olarak çok iyi. Ama ne pahasına. Adam gidiyor krediyi temdit etmeye, üç ay ertelemeye, öyle bir masraf ve faiz çıkarıyorlar ki temdit etmese daha iyi. Hele hele kampanya ile para toplamak tam bir felaket fikir. Yahu para bas dağıt, geçici de olsa bir enfaslasyon yarat eyvallah Ama bu yükü vatandaşın sırtına yıkmak, kamu personelinden neredeyse zoraki kesinti yapmak akıl alır gibi değil. Vatandaş da haklı olarak soruyor “Hani Suriyelilere 40 harcamıştık, bir 40 daha harcardık. Suriyelilere var da bize gelince mi yok” diyor abicim. Der. Susturamazsın. Hadi Trükiye çapında  yapamıyorsun. Yapma anladık ama en azından salgının merkez üssünün İstanbul olduğu kesin. Bari İstanbul’da bir hata sokağa çıkma yasağı ya da karantina ilan et değil mi?

– Mâlî sıkıntıların nasıl önüne geçilebilir?

– Olağandışı durumlar. Olağandışı çözümler üretecek zekalar ister. 2008 kirizinde Ben Bernanke hiç de makul olmayan bir çözümü önerdi. Kabul gördü ve ve olağandışı bu çözümle Dünya 2008 krizini atlattı. Amerika’da Ben Bernanke bunu sağlayan kararı  FED’ üyeleri ile tartışarak aldı. Sadece Washington FED değil, eyalet FED başkanları ile konuşarak imali fikir yaparak aldı. Ben 3 hafta önce Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu gibi  bir Ekonomi Bilim kurulu önerdim. İçinde başlıca oda başkanlarının, ziraat odalarının,  olacağı, para politikaları konusunda bilinçli ve saygın, vergi  ve maliye politikiları konusunda uzman ve bir de mikro politikalar yani  farklı üretim dalları konusunda uzman isimlerden oluşan üçlü bir kurul yapısı. Tabii ki dinlenmedi. “Ben bilirim” le olmaz bu işler. Bilgilerin üst üste koyulmasıyla olur.  Mali sıkıntının önüne geçilmesi şart değildir. Mali sııntı olur ama nasıl aşılacağı, nasıl daha karşılanibilir olacağı konuşulur.

– Sizce bu salgın ne zaman sona erer?

– Milyon dolarlık yanıtı benden istemeniz çok grur verici olsa da benim uzmanlık alanım değil. Sadece konuştuğum uzmanlar, 20 güdür sürekli okuduğum makaleler ve bilimsel yayınlara dayanarak en erken haziran diyebilirim. Ve tekrarlamayacağının garantisi olmadığını söyleyebilirim.

– Salgın, yakın gelecekte dünyada ve Türkiye’de zincirleme iktidar değişikliklerine yol açabilir mi?

– Umarım bilime önem vermeyen tüm yönetimleri değiştirir. Er geç olacak olan bu ama belki bir virüs bunu hızlandırır. Bazen musibet zannettiğimiz şey faydalı bir şey olabilir.

Erişilebilirlik Araçları