Ne yani, ücretli 2013’ten daha mı iyi durumda?

Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) ve buna bağlı olarak da kişi başı milli gelir sayıları birkaç gün önce açıklandı.

Buna göre Türkiye 2023 yılında 4 puan büyümüş ve GSMH’sı 1 trilyon 119 milyar dolar, kişi başı geliri ise 13 bin 110 dolar olmuş.

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en derin krizini yaşıyor, yatırımlar neredeyse durma noktasında ve Türkiye zenginleşmiş.

Duy da inanma.

AKP döneminin ekonomik açıdan en parlak sonuçlar aldığı yıl 2013 yılıydı.

2013 yılında Türkiye, kişi başı milli gelirde tarihinin en yüksek noktasına ulaşmış ve 12 bin 582 dolar kişi başı gelirle gördüğü en büyük zenginliği yakalamıştı.

O zaman ne Türkiye’de 10 küsur milyonluk bir göçmen istilası vardı, ne de yüzde 100’ü aşan bir enflasyon.

Sonrasında Türkiye düzenli olarak geriledi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube sisteme geçtikten sonra bu gerileme hızlandı.

2020’de 8 bin 600 dolarla dibi gördü.

Sonrasında hafif yükselmeye başladı ve 2022’de 10 bin 659 dolar oldu.

Tabii aslında bu gerçek bir zenginleşmeyi yansıtmıyordu.

Kur Korumalı Mevduat sayesinde döviz kuru baskılanınca, enflasyonun arttırdığı fiyatlar, kur artışından önde gitmiş ve “hesapta” bir zenginleşme yaşanmıştı.

Kimsenin zenginleştiği falan yoktu. Sadece parası olanlara, ücretlilerin vergilerinden aktarım yapılıyordu.

Bu durum 2023’te de sürdü.

Fiyatlar baskı altındaki kurdan hızlı artınca, Türkiye dolar bazında büyüdü.

Tarihinin en büyük ekonomik büyüklüğüne ulaştı.

Ve zaten “hormonlu” olan kişi başı gelir iyiden iyiye hormonlu hale geldi.

Bugün ücretliye ve emekliye “Tarihin en zengin dönemindesin’ demek bu kesime sövmek demektir.

Bu “sözde” zenginleşmeden pay alamayanlar “Biz fakirleşiyoruz, kim zenginleşti bir anlatın bakalım” diyeceklerdir.

Çünkü bu sözde zenginleşme bir yandan da gelir adaletsizliğini çokça arttıran bir zenginleşmedir.

“Hormonlu” meselesine gelirsek.

Bunu her yıl bir kez yazıyorum.

Gayrı Safi Milli Hasıla, bir ülkede yaşayan halkın 1 yıl içinde ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değerini yansıtır.

Türkiye de bu üretimi yaklaşık 85 milyon kayıtlı vatandaş ve yaklaşık 11 milyon yasa dışı göçmen ve sığınmacı ile yapmaktadır.

Yani 96 milyon kişinin üretimidir.

Ancak kişi başı geliri belirlemek için ortaya çıkan toplam gelir, üreten 96 milyon kişiye değil, kayıtlı 85 milyon kişiye bölünmektedir.

Oysa gerçek kişi başı geliri bulmak için 1 trilyon 119 milyar dolarlık toplam gelir 96 milyon kişiye bölünmelidir.

Bu durumda kişi başı milli gelir 11 bin 600 dolar olacaktır.

Doğru olan da budur!

NOT: 2013’ten bu yana gerçekleşen dolar enflasyonu bu hesabın dışındadır.


Büyük Çük palavrası nasıl yayıldı?

Bugün size uluslararası hale gelmiş bir palavra haberin hikayesini anlatayım da internet çağında yalan haber nasıl bir anda ciddileşebiliyor onu görüp eğlenelim.

Pakistanlı, köklü bir aileye mensup bir diplomatın adından kaynaklanan komik bir öykü.

Diplomatın adı Mian Gul Akbar Zeb.

İngiltere’nin en iyi üniversitelerinde okumuş bir diplomat. Cambridge Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Pakistan Dışişleri’ne girmiş.

Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerde büyükelçilikle eşdeğer sayılan “yüksek komiserlik” görevi ile ülkesini en üst düzeyde temsil etmiş bir diplomat.

Bir gün, internette Akbar Zeb’in Suudi Arabistan’a büyükelçi olarak tayin edildiği ancak Akbar Zeb’in büyükelçi olarak Suudi Arabistan’a gelmesine Suudi devletinin izin vermediği haberi yayılıyor.

Suudi Arabistan’ın Akbar Zeb’in büyükelçi olarak atanmasına karşı çıkmasının nedeni olarak da Akbar Zeb’in ismi gösteriliyor.

Çünkü Akbar Zeb Arapça’da isim olarak pek de kullanılmayacak bir anlam taşıyor.

Arapça’da Akbar “en büyük”, Zeb ise “çük” demek.

Habere göre Suudiler “en büyük çük” adında bir büyükelçi istemiyorlar.

Bu internet geyiği büyük bir hızla yayılıyor.

İngiltere ve Amerika’da pek çok ciddi ya da yarı ciddi gazete bile habere inanıp yayınlıyor.

Akbar Zeb bir anda Dışişleri çevrelerinde en tanınan büyükelçi haline geliyor.

Sonunda Amerikan Foreign Policy dergisi bir araştırma yapıyor ve gerçeği ortaya koyuyor.

Böyle bir atama olmadığını, Akbar Zeb’in Suudi Arabistan’a büyükelçi olarak gitmesinin söz konusu olmadığını, Suudi Arabistan’ın yapılmamış bir atamaya itiraz etmesinin mümkün olmadığını yazıyor.

Ancak en az 14 yıllık bu palavra, bugün hâla internette dolaşıyor.

Tabii bu şakanın eski ABD Başkan yardımcısı “Dick” Cheney ile ilgili olarak yapılmamış olması da ilginç.

Demek ki, burada sorun “büyüklükte”.


NE ZAMAN İNSAN OLURUZ?

Dostlarımıza kırıldığımızda bunu söylediğimiz zaman.

Erişilebilirlik Araçları